Kazanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Litwy arcybiskupa Gintarasa Grušasa, podczas Mszy świętej dziękczynnej za ogłoszenie Michała Giedroycia błogosławionym w Widzieniszkach, na Litwie

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Zebraliśmy się w rodzinnych stronach błogosławionego Michała Giedroycia, aby podziękować Bogu za Jego wspaniałe dzieła, podziękować za błogosławionego Michała, Litwina, który był przedstawicielem drugiego pokolenia po chrzcie Litwy, […]

Kazanie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Litwy arcybiskupa Gintarasa Grušasa, podczas Mszy świętej dziękczynnej za ogłoszenie Michała Giedroycia błogosławionym w Widzieniszkach, na Litwie Daugiau »

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas, padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišiose Videniškiuose

Brangūs broliai ir seserys Kristuje! Susirinkome į palaimintojo Mykolo Giedraičio tėviškę padėkoti Dievui už Jo nuostabius darbus, padėkoti už palaimintąjį Mykolą, lietuvį, kuris buvo antrosios kartos po Lietuvos krikšto atstovas, t. y. antros kartos

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas, padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišiose Videniškiuose Daugiau »

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko dalyvių pasveikinimas Mišių pradžioje, padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišiose Videniškiuose

Padėkos Šv. Mišios už Palaimintojo Mykolo Giedraičio Beatifikaciją  2019 m. birželio 22 d. Videniškiuose.  Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko dalyvių pasveikinimas Mišių pradžioje:   Brangūs broliai seserys! Sveikinu visus atvykusius į palaimintojo Mykolo Giedraičio Gimtinę!

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko dalyvių pasveikinimas Mišių pradžioje, padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišiose Videniškiuose Daugiau »

Vyskupo Jono Ivanausko padėkos ir sveikinimo žodis Lietuvos vyskupų vardu padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišių pabaigoje

Padėkos Šv. Mišios už Palaimintojo Mykolo Giedraičio Beatifikaciją 2019 m. birželio 8 d. Krokuvoje. Vyskupo Jono Ivanausko padėkos ir sveikinimo žodis Lietuvos vyskupų vardu Mišių pabaigoje:   Jūsų Eminencija Šventųjų skelbimo Kongregacijos Prefekte, Popiežiaus

Vyskupo Jono Ivanausko padėkos ir sveikinimo žodis Lietuvos vyskupų vardu padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišių pabaigoje Daugiau »

Scroll to Top