Publikacijos

Lietuvos vyskupų konferencija:

M. Jagoszis: Neatidėliokime pal. Mykolo Giedraičio kanonizacijos iki ateinančių kartų (2019)…

Padėkos šv. Mišios už M. Giedraičio pripažinimą palaimintuoju Videniškiuose (2019)…

Katalikai.lt

Maldos pal. Mykolui Giedraičiui

Vatikano radijas:

Mykolas Giedraitis, šventumo kasdienybėje skleidėjas

Vaticanews:

Popiežius: pal. M. Giedraitis – nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdys

Pal. Mykolas Giedraitis: ieškodamas tiesos iškilo į šventumo aukštumas

Jonas Paulius II: Mykolas Giedraitis moko mus mylėti Kristų

Popiežius patvirtino Mykolą Giedraitį palaimintuoju

Mykolo Giedraičio paskelbimo palaimintuoju dekretas

Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje

Bernardinai.lt:

Mykolas Giedraitis – tylos palaimintasis

Kardinolas G. A. Becciu: Mykolas Giedraitis ėjo pirmųjų Kristaus mokinių keliu

Pamaldumas mūsų šventiesiems. S. Maslauskaitės-Mažylienės nutapytas pal. Mykolas Giedraitis

Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje

Pal. Mykolo Giedraičio giminaičių pėdsakai Ukrainoje

Palaimintojo m. Giedraičio giminė – mokslo ir kultūros ambasadoriai visame pasaulyje

Pal. Mykolo Giedraičio relikvijorius – išbandymas lietuviui auksakaliui

Birželio 8 ir 22 dienomis – padėka už Mykolo Giedraičio beatifikaciją

Pal. Mykolo Giedraičio 530-sioms mirties metinėms

Pal. M. Giedraitį nutapiusi S. Maslauskaitė-Mažylienė: be atributų šventasis neatpažįstamas

Žurnalas „ARTUMA“

Dr. Darius Baronas. Atkaklusis dangaus šturmuotojas: Pal. Mykolas Giedraitis (Artuma, 2019, Nr. 6)

Kaišiadorių vyskupija:

Pal. Teofiliaus kraštietis Mykolas Giedraitis pripažintas palaimintuoju

Gegužės 4 d. – pal. Mykolo Giedraičio mirties diena…

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dėkoti Dievui ir drauge švęsti Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju padėkos Liturgiją

Arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslas padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Mišiose

Kun. Marius Talutis. Kunigaikštis Mykolas Giedraitis paskelbtas palaimintuoju.

Voruta | Nr. 4 (882)

Giedraičių giminė ir pal. Mykolo Giedraičio kultas: Videniškių fenomenas

Magnificat

Palaimintasis Mykolas Giedraitis

15min.lt 

Su Lietuva susijęs palaimintasis: iš Giedraičių kilęs, bet Krokuvoje gyvenęs Mykolas Giedraitis

LRT.lt

Vyko iškilmingos padėkos šv. Mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju

DELFI.lt

Naujas palaimintasis – Mykolas Giedraitis

Bus iškilmingai dėkojama už trečiąjį Lietuvos palaimintąjį Mykolą Giedraitį

Laikmetis.lt

Videniškiuose minėta palaimintojo Mykolo Giedraičio diena

Palaimintasis Mykolas Giedraitis – turėjęs fizinę negalią, bet su pasišventimu tarnavęs Lenkijos žmonėms

LKMA metraštis (t. XLI, Serija A, Vilnius, 2018):

Aldona PRAŠMANTAITĖ. „ATGAILOS REGULINIŲ KANAUNINKŲ VIENUOLIO MYKOLO GIEDRAIČIO KULTO ŽENKLAI LIETUVOJE“ (PDF)

Krokuvos arkivyskupijos puslapis

Pal. Mykolo Giedraičio gyvenimas ir jo kultas Lietuvoje (XVI–XIX a. pr.)

Scroll to Top