Palaimintojo
kelias

LIETUVA

Giedraičiai

Giedraičiai. (Molėtų rajonas.) Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia. Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas (XVIII a.) 1985 metais 500 mirties metinių jubiliejaus proga pastatytas koplytstulpis.

Videniškiai

Videniškiai (Molėtų rajonas). Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia (XVII a.). Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas (XVII a.), relikvija. Regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas (XVII a.)

Karvys

Karvys (Vilniaus rajonas). Karvio Šv. Juozapo bažnyčia. Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas, Krokuvos paveikslo kartotinis.

Kaunas

Kaunas. Kauno Švč. Mergelės Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčią puošia naujas vitražas, kuriame vaizduojamas Palaimintasis Mykolas Giedraitis (2023 m.).

DAUGIAU

Musninkai

Musninkai (Širvintų rajonas). Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriaus koplytėlė skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui (2023 m.).

DAUGIAU

Salakas

Salakas (Zarasų rajonas). Salako Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčią puošia vitražas, kuriame vaizduojamas Palaimintasis Mykolas Giedraitis. Vitražų dailininkas Vytautas Švarlis, sukurta 1987-1995 m.

Tverečius

Tverečius (Ignalinos rajonas). Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia. Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas (XVII a.)

Vilnius

Vilnius. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia. Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas, Krokuvos paveikslo kartotinis. Saugoma relikvija. Instaliacija – šventųjų procesija.

Šiauliai

Šiauliai. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra.  Palaimintojo  Mykolo Giedraičio relikvija.

DAUGIAU

Švenčionėliai

Švenčionėliai (Švenčionių rajonas). Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčią puošia Palaimintojo Mykolo Giedraičio vitražas, dalininkas Vytautas Švarlis, sukurta apie 1993 m.

LENKIJA

Krokuva

Krokuva. Šv. Morkaus bažnyčia. Palaimintojo Mykolo Giedraičio kapas, „Giedraičio Madonos“ paveikslas, Giedroycianum koplyčia, paveikslai, skulptūros. Regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas, generalinė kapitula.

Krokuva

Krokuva. Dievo kūno bazilika. Paveikslas su Palaimintuoju Mykolu Giedraičiu (XVII a.)

Ir kitos kulto vietos: https://swietymarek.pl/bl-michal-giedroyc/kult/

ANGLIJA

Oksfordas

Oksfordas. Oksfordo Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia. Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslas,  didžiojo paveikslo „Beato Michaelis addorpronobli“ replika, tapytoja S. Maslauskaitė-Mažylienė. 

DAUGIAU

BALTARUSIJA

Bistryčia

Bistryčia. Tiksliai nežinoma, bet manoma, kad XV a. šeštajame dešimtmetyje Mykolas Giedraitis įstojo į Bistryčios atgailos kanauninkų vienuolyną. Atgailos kanauninkai Lietuvoje buvo gana paplitę, jie laikėsi šv. Augustino regulos ir vilkėjo baltą abitą, tad buvo vadinami „baltaisiais augustinais”. Juos į Lietuvą apie 1390 m. pakvietė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila.

Scroll to Top