Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko dalyvių pasveikinimas Mišių pradžioje, padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju Šv. Mišiose Videniškiuose

Padėkos Šv. Mišios už Palaimintojo Mykolo Giedraičio Beatifikaciją  2019 m. birželio 22 d. Videniškiuose. 

Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko dalyvių pasveikinimas Mišių pradžioje:

 

Brangūs broliai seserys! Sveikinu visus atvykusius į palaimintojo Mykolo Giedraičio Gimtinę! Čia būsimasis palaimintasis gimė ir gyveno apie 40 metų. Kaip prieš dvi savaites Krokuvoje, taip šiandien čia, susirinkome švęsti ir drauge dėkoti Dievui už Mykolo Giedraičio gyvenimą, paskelbimą Palaimintuoju, už nuostabią Dievo Apvaizdos dovaną Lenkijai ir Lietuvai, kiekvienam iš mūsų.

Sveikinu Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos vyskupus.

Ypatingai noriu pasveikinti Krokuvos arkivyskupą metropolitą Marek Jędraszewski ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką, Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą.

Sveikinu Varšuvos – Pragos vyskupą Romuald Kamiński, Ełko vyskupą Jerzy Mazur, Liepojos vyskupą, Latvijos vyskupų konferencijos pirmininką Viktors Stulpins, Gardino vyskupą Aleksandr Kaszkewicz.

Sveikinu Lietuvos respublikos Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį su žmona, Seimo, Vyriausybės, Molėtų rajono, Videniškių seniūnijos vadovus ir atstovus.

Sveikinu Jo Ekscelenciją Lenkijos respublikos Ambasadorę Lietuvoje Urszuła Doroszewska.

Sveikinu Apaštalinės Nunciatūros sekretorių mons. Christopher Washington ir Vatikano Dvasininkų kongregacijos atstovą mons. Share Kirby.

Ypatingai noriu pasveikinti Palaimintojo Mykolo Giedraičio bylos Postuliatorių iš Vatikano, Maria Maggiore bazilikos kanauninką infulatą Michał Jagosz ir palaimintojo Mykolo Giedraičio giminės atstovus.

Sveikinu Lenkijos Tėvų Marijonų provinciolą Tomasz Nowaczek MIC, tėvus marijonus,
Šv. Morkaus bažnyčios Krokuvoje rektorių kunigą kanauninką Andrzej Wójcik, kunigus iš Lenkijos, Baltarusijos ir Latvijos.

Sveikinu Šv. Jadvygos Karalienės seseris iš Krokuvos su Generaline vyresniąja Marzena Władowska CHR.

Nuoširdžiai sveikinu brolius kunigus iš visų Lietuvos vyskupijų, seseris vienuoles, seminaristus, Lietuvos karius, šaulius, skautus, savanorius, įvairių bendruomenių ir organizacijų narius ir jus mieli broliai seserys, atvykusius iš įvairių Lietuvos parapijų ir užsienio šalių.

Sveikinu visus LRT ir televizijos TRWAM žiūrovus, radijo klausytojus, bei dėkoju Marijos radijui, Lietuvos nacionalinei televizijai ir radijui, už šios šventės transliaciją, bei sudarytas sąlygas šias iškilmes transliuoti į Lenkiją, žurnalistams iš Lietuvos ir užsienio šalių.

Kviečiu Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką, Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą vadovauti šiai iškilmingai Liturgijai.

Scroll to Top