Palaimintasis
Mykolas Giedraitis

Tiksli Mykolo Giedraičio gimimo data nežinoma. Manoma, jog jis gimė apie 1420–1425 metus ir nuo gimimo buvo neįgalus (vaikščiodavo remdamasis ramentu). Literatūroje yra užuominų apie tai, kad jis buvo vienturtis Jurgio ir Marijonos Giedraičių sūnus. Vyrauja nuomonė, kad palaimintojo gimtinė – Giedraičiai. Tačiau neatmetama galimybė, jog jis galėjęs gimti Videniškiuose, senelio dvare.

MALDA

VISAGALI GAILESTINGASIS DIEVE,
ištikimam savo tarnui Mykolui suteikęs nepaprastą meilę Nukryžiuotajam Kristui ir įkvėpęs nuoširdų tarnavimą Dieviškajai liturgijai, leisk mums jo pavyzdžio paskatintiems malda, nuolankumu ir kuklumu siekti šventumo.
Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Palaimintojo Mykolo LITANIJA

Į Mykolą kreipiamasi kaip į paslėptojo gyvenimo Dvasioje vadovą ir Kristaus – nukryžiuotosios Dievo Meilės – išpažinėją.

Pelnęs amžinojo gyvenimo vainiką

Palaimintajam Mykolui Giedraičiui atminti

Virtuali Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka

Pastaraisiais metais Šventosios Lietuvos veidą nušvietė nauja šviesa. 2017 m. buvome liudininkai, kai altoriaus garbė pripažinta pal. Teofiliui Matulioniui. Netrukus po popiežiaus Pranciškaus vizito į Lietuvą, tų pačių metų lapkričio 7 d., mus pasiekė dar viena džiugi žinia – aukščiausios bažnytinės vyresnybės sprendimu: Mykolas Giedraitis pripažintas palaimintuoju.

Dr. Darius BARONAS

Kontaktai

Palaimintojo Mykolo Giedraičio Kanonizacijos proceso Vicepostulatorė
Skaidrūnė Vetcelienė

Kviečiame liudyti malones, patiriamas per palaimintojo Mykolo Giedraičio užtarimą.
Liudijimus prašome siųsti el. paštu pal.mykolas@gmail.com

PARAMA

Gavėjas: Kaišiadorių vyskupijos kurija
Kodas: 191236075
Bankas: „Swedbank”, AB
Banko kodas: 73000 / SWIFT code: HABALT22
Banko sąskaita: LT96 7300 0101 5099 1341
Paskirtis: Auka/Donation
Visos teisės saugomos © 2023 Kaišiadorių vyskupijos kurija | Sprendimas: Kuriam
Scroll to Top