Piligriminė kelionė ,,Būk kantrus iki mirties ir suteiksiu tau gyvybės vainiką” (Giedraičiai – Videniškiai)

2025 m. švęsime palaimintojo Mykolo Giedraičio 600 metų gimimo jubiliejų. Renginiai šiai sukakčiai paminėti pradėti organizuoti dar 2023 m. Ta proga, tęsiant renginių ciklą, buvo įgyvendintas piligriminės kelionės ,,Būk kantrus iki mirties ir suteiksiu tau gyvybės vainiką” (Giedraičiai–Videniškiai) sumanymas.

Piligriminės kelionės maršrutas buvo sudarytas siekiant sujungti Giedraičius (tikėtina, kad Mykolas Giedraitis ten ir gimė) ir Videniškius, kuriuose 1617 m. kunigaikštis Martynas Marcelijus Giedraitis pradėjo statyti Videniškių Šv. Lauryno bažnyčią kaip palaimintojo Mykolo Giedraičio garbinimo židinį, siekdamas jo kanonizacijos.

Piligriminės kelionės tikslas – palaimintojo Mykolo Giedraičio kulto sklaida, bendrystė, sujungianti Giedraičius ir Videniškius, taip įprasminant ir įamžinant šventumu garsėjusio Regulinių atgailos kanauninkų vienuolio Mykolo Giedraičio pamaldų gyvenimo kelią, jo malda įvykusių stebuklų ir pranašysčių liudijimus, o sodinamas obelaites sustojimuose – kaip Gyvybės šaltinį.

Piligriminėje kelionėje dalyvavo ar prisijungė beveik pusšimtis dalyvių. Prieš išlydint piligrimus, Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčioje vyko šv. mišios, kurias aukojo kunigas Dainius Jančiauskas. Po šv. mišių bažnyčios šventoriuje, šalia stogastulpio palaimintajam Mykolui Giedraičiui buvo pasodinta Rojaus obelaitė.

Piligriminę kelionę vedė Molėtų dekanato dekanas, klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas, eisenos priekyje buvo nešamas kryžius, Giedraičių, Videniškių ir Alantos miestelių vėliavos. Piligriminės kelionės metu buvo pasodinta 12 obelaičių sustojimams pažymėti. Keliaujantys piligrimai meldėsi rožinio malda.

Artėjant prie Videniškių, piligrimus pasitiko Šv. Lauryno bažnyčios varpų skambesys. Pasiekus piligriminės kelionės galutinį tikslą, priešais bažnyčią esančioje aikštelėje, šalia Videniškių Akmens, piligrimai pasodino 12-tą obelaitę. Šv. Lauryno bažnyčios Palaimintojo Mykolo Giedraičio koplyčioje klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas aukojo šv. mišias. Po jų piligrimai buvo pakviesti į Videniškių vienuolyno muziejų, kuriame vaišinosi vienuolyno arbata ir saldumynais, pasistiprino karštu sultiniu ir koše. Po vaišių visiems dalyviams buvo išdalinti Piligrimo pasai.

Scroll to Top